Historia zgromadzenia sięga korzeniami francuskich wspólnot zakonnych. Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich Potocka, przyjmując konstytucje zakonne i metody pracy apostolskiej od m. Teresy Rondeau z Laval, 1 listopada 1862 roku założyła w Warszawie przy ul. Żytniej pierwszy Dom Miłosierdzia. Dzień ten przyjmuje się jako datę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Tytuł współzałożycielki ma m. Teresa Rondeau, a za duchową współzałożycielkę zgromadzenie uznało świętą s. Faustynę.

Domy Miłosierdzia - tak nazywano placówki działalności apostolskiej zgromadzenia - skupiały dziewczęta i kobiety, które z własnej woli pragnęły głębokiej przemiany moralnej. Rodzinna atmosfera, oddzielenie od świata, pewna anonimowość i dyskrecja, modlitwa i praca dawały oczekiwane efekty. Wiele setek dziewcząt i kobiet zaczęło swoje życie od nowa, z poczuciem osobistej godności, w szacunku dla siebie i innych, z wyrobionym przekonaniem o wartości i sensie ludzkiego życia oraz jego ostatecznym celu.

W okresie międzywojennym wśród wychowanek coraz więcej było młodych dziewcząt, dla których stopniowo organizowano system szkolny. I tak Domy Miłosiedzia, które były miejscem pracy i modlitwy, przekształcały się w zamknięte zakłady wychowawcze dla dziewcząt z programem nauczania w zakresie szkoły podstawowej i średnich szkół zawodowych. Kierowało je kuratorium, sądy dla nieletnich i osoby prywatne. Ta forma prowadzenia dzieła apostolskiego utrzymała się w zasadzie do 1962 roku, ale już wcześniej władze państwowe rozpoczęły proces przejmowania zakładów prowadzonych przez zgromadzenie. Pozostałe zakłady zgromadzenie przekształciło na placówki Caritasu. Wtedy siostry otoczyły opieką dzieci o obniżonej sprawności umysłowej i psycho-ruchowej oraz chore kobiety. Pracę z osobami zaniedbanymi moralnie prowadziły w domach samotnej matki i w otwartych świetlicach.

KANCELARIA PARAFIALNA
ZAKRYSTIANIN
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 8 LIPCA 2018 1. W najbliższą niedzielę 15 lipca zapraszamy na mszę św. plenerową o godz. 12.30. Jak co roku gościmy żołnierzy konnych z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Msza św. odbędzie się na gościńcu naszego kościoła. 2. Kancelaria parafialna podczas wakacji będzie czynna w środy od godz. 16.00 do 17.30. W nagłych przypadkach prosimy kontaktować się z księżmi po mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. 3. Nadal poszukujemy osób gotowych posługiwać w zakrystii naszego kościoła po rezygnacji Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, którym bardzo dziękujemy za wieloletnią ciężką pracę. Praca zakrystianina polega na otwieraniu kościoła oraz przygotowaniu paramentów do mszy św. W wymiarze tygodnia to ok. 20 godzin pracy, które można dzielić z innymi osobami. Serdecznie zapraszamy osoby, które dysponują czasem i chciałyby służyć naszej wspólnocie parafialnej. Prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem. 4. W imieniu wspólnoty Odbudowa zapraszamy na kolejną konferencję pt. Na łonie Abrahama czyli o radości, szczęściu, pokoju i świętości. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 19.00 w Stolarni przy naszym kościele. Szczegóły znajdziemy na plakatach. 5. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Więcej »
WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
ROZKŁAD WIZYTY KOLĘDOWEJ - AKTUALIZACJA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 24 GRUDNIA 2017
Zmarł ks. Henryk Opolka (1929-2017)
ZEJDŹ Z KANAPY! Zaangażuj się! To zaproszenie dla Ciebie!
jeśli chcesz dołączyć do grona osób pragnących odnowy życia duchowego w naszej wspólnocie parafialnej to zaproszenie dla Ciebie Więcej »
REMONT DACHU KOŚCIOŁA
przygotowujemy się do prac na dachu południowej, głównej nawy kościoła Więcej »
CODZIENNA ADORACJA PANA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE
Pan czeka, odpowiedz na Jego pragnienie Więcej »
JUBILEUSZ OBECNOŚCI SALEZJANÓW
Upływa 70 lat obecności Salezjanów we wspólnocie NSJ, to okazja do świętowania Więcej »
PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I...
Jeżeli chcesz poznać "Piątą Ewangelię" - osobiście doświadczyć Ziemi Pana - zapraszamy na pielgrzymkę Więcej »
SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW
spotkanie w dialogu, który umocni waszą więź małżeńską Więcej »