Salezjańska Parafia p.w.

Najświętszego Serca Jezusowego

we Wrocławiu

Historia

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
(pl. Grunwaldzki 3, dawniej Ludwisarska 12)

HISTORIA

Kościół powstał w latach 80. XIX stulecia, według projektu architekta diecezjalnego Josepha Ebersa. Wznoszono go razem z klasztorem sióstr Dobrego Pasterza, które zajmowały się moralnie zaniedbanymi dziewczętami. Temu zgromadzeniu służył aż do zakończenia II wojny światowej.

Kościół znajdował się na terenie katolickiej parafii św. Piotra Kanizjusza. Wezwanie Najświętszego Serca Jezusowego otrzymał podczas wojny, gdy ustanowiono przy nim tzw. lokalię, czyli filię macierzystej parafii. W czasie oblężenia Wrocławia w 1945 roku, w związku z planami budowy lotniska na obecnym placu Grunwaldzkim, hitlerowcy zburzyli kościół św. Piotra Kanizjusza (stał przy obecnej ul. Grunwaldzkiej). Mniej ucierpiał kościół Najświętszego Serca Jezusowego, więc po wojnie stał się świątynia parafialną i powierzono go księżom Salezjanom. Uroczyste erygowanie parafii nastąpiło 10 kwietnia 1946 roku. Początkowo nabożeństwa odprawiano w prowizorycznej kaplicy za ołtarzem głównym. Odbudowa kościoła trwała 2 lata.

Natomiast klasztor ss. Dobrego Pasterza przekazano polskiemu zgromadzeniu o tym samym charyzmacie czyli siostrom Matki Bożej Miłosierdzia. W 1993 roku powstał przy klasztorze Dom Samotnej Matki pod wezwaniem św. Faustyny.

ARCHITEKTURA

Świątynia utrzymana jest na zewnątrz w skromnych formach neogotyckich zubożonych dodatkowo podczas wojny, kiedy to zniszczona została i nieodbudowana wieża od strony północno-wschodniej. Bryła kościoła otoczona jest zabudowaniami klasztornymi, plebanią i od 1990 r. Domem Prowincjalnym Towarzystwa Salezjańskiego. Nie wyróżnia się z pierzei ulicy i jest zaakcentowana tylko wielkim oknem witrażowyn doświatlającym wnętrze. Ten jednonawowy, trzyprzęsłowy kościół z krzyżowymi sklepieniami ma 42 m długości i 10 m szerokości. Wzniesiono go z czerwonej cegły (podobnie jak klasztor) i pokryto dachówką karpiówką (o kształcie prostokąta z jednym bokiem zaokrąglonym). W wystroju wnętrza dekorację stanowi barwna glazurowana cegła na tle tynkowanych ścian (to cecha charakterystyczna budowli J. Ebersa).

Dawny kościół klasztorny ma interesujące rozplanowanie. Ołtarz główny, pierwotnie kamienny, wysoki, w formie neogotycki, dzielił tę jednonawową świątynię na części - dla zakonnic i dla świeckich. Widoczny był też z trzeciej części, to jest z bocznej kaplicy przeznaczonej dla wychowanek klasztoru. Całość została tak zaprojektowana, by niemożliwy był kontakt wzrokowy między tymi częściami, a jednocześnie, by najważniejsze miejsce - ołtarz i sprawujący liturgię kapłan - było dobrze widoczne dla wszystkich. Ołtarz został przebudowany na początku lat 70. XXw. by spełnić wymogi nowej liturgii posoborowej. Usunięto też wtedy ambonę. Z dawnego ołtarza zachowała się mensa, która stanowi obecnie ołtarz główny, także kamienne tabernakulum, które wmurowano w scianę boczną, jako pamiatkę.

Zwraca uwagę uwagę zlokalizowanie (koniec lat 70. XX w.) organów za ołtarzem, co rzadko się zdarza. Instrument ma 3 manuały i 33 głosy. Ich układ konsultował prof. Feliks Rączkowski, znany kompozytor i organista.

WITRAŻE

W latach 1973-76 wnętrze kościoła wzbogaciło się o 2 witraże autorstwa znanej wrocławskiej artystki, Reginy Rychłowskiej - Molińskiej. Witraż w oknie nad prezbiterium przedstawia w części centralnej Chrystusa w koronie cierniowej, który trzyma na rękach chustę. Korona cierniowa, chusta, oraz serce symbolizują odpowiednio: mękę, smierć oraz udzielania łask. Postać Zbawiciela wyłania się z przestworzy. Po Jego obu stronach są okrągłe okna; w lewym umieszczono symbol PAX (znak pokoju w Chrystusie) w prawym - symbol chrześcijaństwa - rybę z krzyżem. Elementy dekoracyjne w czterech umieszczonych poniżej podłużnych oknach stanowią całość kompozycyjną z oknem centralnym.

Po przeciwległej stronie monumentalny witraż przedstawia Matkę Boską Wspomożycielkę Wiernych z Dzieciątkiem i z berłem. Adorują Ją apostołowie. W zwieńczeniu okna znajdują się adorujące anioły, w szczytowym kole symbol Trójcy Świętej (Oko Opatrzności, krzyż i gołębica). W słoneczne dni witraż tworzy dodatkowo barwną mozaikę na ścianach koscioła.

KAPLICE

Po obu stronach ołtarza głównego znajdują się dwie kaplice - Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Ostrobramskiej. Tą pierwszą opiekują się siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Wisi w niej obraz pędzla Adolfa Hyły przedstawiający Jezusa Miłosiernego według objawień św. Faustyny (na tle łąki). Artysta przekazał go w 1943 r. do kaplicy zakonnej w Łagiewnikach, jako wotum dziękczynne za ocalenie życia. Wkrótce okazało się, że jest za duży do przygotowywanego ołtarza. Zamówiono więc u tego artysty drugi. Pierwotny obraz matka S. Krzyżanowska przywiozła później do klasztoru wrocławskiego.

W ołtarzu drugiej kaplicy umieszczono obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Został on namalowany w 1931 r. dla nowo zbudowanej bazyliki we Lwowie, kóra stanowiła wotum wdzięczności za ocalenie przez Polskę niepodległości i trwanie Kresów przy Rzeczypospolitej. Przywieziono go z lwowskiego Łyczakowa w towarowym wagonie, którym przyjechali przesiedleńcy z Kresów. Współczesny ołtarz zaprojektowany przez prof. Tadeusza Zipsera przypomina fasadę lwowskiego kościoła, którą ozdobiono wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. Potwierdza to umieszczone na scianie zdjęcie łyczakowskiej swiątyni.

Na ścianie szczytowej nawy głównej, pod witrażem, zwraca uwagę obraz z końca XIX w. Przedstawia on scenę objawienia się Chrystusa siostrze Małgorzacie Marii Alacoque żyjącej w XVII w. Temat płótna nawiązuje do wezwania kościoła: Najświętszego Serca Jezusowego. Św. Małgorzata czterokrotnie w klasztorze w Paray-Le-Monial (Burgundia) ujrzała Zbawiciela, który nakazał jej szerzyć kult Swego Serca. Pod wpływem tych objawień wprowadzono w kościele katolickim uroczystość Najświętszego Serca Jezusa w piątek po oktawie Bożego Ciała. Tego dnia obchodzony jest odpust parafialny.

OGŁOSZENIA - NIEDZIELA 17 MAJA 2020
WIELKANOC 2020
WIELKI TYDZIEŃ
OGŁOSZENIA
ŚRODA POPIELCOWA 26 LUTEGO 2020